Wywiad gospodarczy Warszawa

Wywiad gospodarczy Detektyw

Oferujemy Państwu usługi w zakresie wywiadu w stosunku do wskazanych przez Państwa podmiotów. Pracujemy na zlecenie osób fizycznych, firm, podmiotów gospodarczych czy prawnych. Wywiad gospodarczy to poszukiwanie, przetwarzanie i rozpowszechniania informacji przydatnych firmom w prowadzeniu biznesu. Nasi detektywi badając rynek i zbierają informacje.

Działamy bardzo dyskretnie i skutecznie!

Wywiad gospodarczy nie może być utożsamiany ze szpiegostwem. Jedynym dopuszczalnym sposobem pozyskiwania informacji jest tzw. „wywiad biały”, który jest zupełnie jawny i tym samym nie jest nastawiony na pozyskanie informacji chronionych w jakikolwiek sposób, 18 procent ankietowanych pracowników i właścicieli firm w Polsce korzysta z wywiadu gospodarczego. Ponad jedna czwarta z nich wynajmuje w tym celu firmę detektywistyczną mającą doświadczenie w tym zagadnieniu. Głównym źródłem informacji wywiadowni gospodarczych są sądy gospodarcze i krajowy rejestr sądowy „Wywiad gospodarczy powoli przestaje być kojarzony ze szpiegostwem, choć nie można tego wykluczyć. Wywiad gospodarczy to narzędzie analityczne do zarządzania ryzykiem i wsparcia procesów decyzyjnych. Koszt usługi jest negocjowany indywidualnie, w zależności od czasu realizacji zlecenia oraz rodzaju i ilości informacji, jakie potrzebują Państwo uzyskać.

Najczęciej realizowane przez nas formy wywiadu.

Związane są z kontrolą stanu faktycznego kontrahentów oraz ich:
 • ustalenie siedziby firmy oraz sprawdzenie wizualne przez detektywów
 • pełne udokumentowanie wszelkich działań
 • ustalenie samochodów w CEKiP Centralnej Ewidencji Kierowców i Pojazdów
 • ustalenie majątku przez ujawnienie zapisów w księgach wieczystych
 • stanem majątkowym
 • wiarygodnością płatniczą
 • prawami własności do nieruchomości
 • ustaleniem spadkobierców po zmarłych osobach
 • płynnością finansową
 • opinią w środowisku
 • rzetelnością w kontaktach handlowych w kraju i zagranicą
 • majątkiem do zabezpieczenia w postępowaniu nakazowym
 • obciążeniami do postępowania karnego
 • usługa detektywistyczna - sprawdzenie wierności partnera
 • zatrudnienie detektywa w sprawdzanej firmie, przedsiębiorstwie
 • ustalenie numeru PESEL
 • końcowe pisemne sprawozdanie z wykonanych czynności