• wykrywacz997@wp.pl
 • Zadzwoń do Nas: +48 537-884 997
wywiad

Oferujemy Państwu usługi w zakresie wywiadu w stosunku do wskazanych przez Państwa podmiotów. Pracujemy na zlecenie osób fizycznych, firm, podmiotów gospodarczych czy prawnych.
Wywiad gospodarczy to poszukiwanie, przetwarzanie i rozpowszechniania informacji przydatnych firmom w prowadzeniu biznesu. Nasi detektywi badając rynek i zbierają informacje. Wywiad gospodarczy nie może być utożsamiany ze szpiegostwem. Jedynym dopuszczalnym sposobem pozyskiwania informacji jest tzw. „wywiad biały”, który jest zupełnie jawny i tym samym nie jest nastawiony na pozyskanie informacji chronionych w jakikolwiek sposób. 18 proc. ankietowanych pracowników i właścicieli firm w Polsce korzysta z wywiadu gospodarczego. Ponad jedna czwarta z nich wynajmuje w tym celu firmę detektywistyczną mającą doświadczenie w tym zagadnieniu. Głównym źródłem informacji wywiadowni gospodarczych są sądy gospodarcze i krajowy rejestr sądowy „Wywiad gospodarczy powoli przestaje być kojarzony ze szpiegostwem, choć nie można tego wykluczyć. Wywiad gospodarczy to narzędzie analityczne do zarządzania ryzykiem i wsparcia procesów decyzyjnych.
Koszt usługi jest negocjowany indywidualnie, w zależności od czasu realizacji zlecenia oraz rodzaju i ilości informacji, jakie potrzebują Państwo uzyskać.

wywiad finansowy

Związane są z kontrolą stanu faktycznego kontrahentów oraz ich:

  1) ustalenie siedziby firmy oraz sprawdzenie wizualne przez detektywów.
  a) dokumentowanie wszelkich sprawdzeń.
  2) Ustalenie samochodów w CEKiP Centralnej Ewidencji Kierowców i Pojazdów.
  3) ustalenie majątku przez ujawnienie zapisów w księgach wieczystych.
  4) stanem majątkowym.
  5) wiarygodnością płatniczą.
  6) prawami własności do nieruchomości.
  7) ustaleniem spadkobierców po zmarłych osobach.
  8) płynnością finansową.
  9) opinią w środowisku.
  10) rzetelnością w kontaktach handlowych w kraju i zagranicą.
  11) majątkiem do zabezpieczenia w postępowaniu nakazowym.
  12) Obciążeniami do postępowania karnego.
  13) Usługa detektywistyczna - sprawdzenie wierności partnera.
  14) Zatrudnienie detektywa w sprawdzanej firmie, przedsiębiorstwie.
  15) ustalenie numeru PESEL.
  16) Końcowe pisemne sprawozdanie z wykonanych czynności.

U Nas Klient decyduje jakie informacje chce uzyskać.

Przestępstwa gospodarcze – defraudacja, wyłudzenia i oszustwa, nieuczciwa konkurencja, bezprawne wykorzystanie nazw handlowych i zastrzeżonych znaków towarowych, ujawnianiem tajemnicy handlowej (szpiegostwo gospodarcze), naruszanie klauzul umownych, ustalanie praw własności do nieruchomości, wykrywania podsłuchów, wykrywania oszustów sprawdzanie wiarygodności informacji dotyczących szkód zgłaszanych zakładom ubezpieczeniowym.

Jeśli masz jakies pytania ? To zadzwoń !