• wykrywacz997@wp.pl
  • +48 537-884-997
zdrady

Niewierność małżonków, partnerów, synowych, zięciów. Dostarczenie dowodów mających istotne znaczenie przy sądowym orzekaniu o winie. Wykrywanie oszustw matrymonialnych. Sprawdzanie przyszłych
kandydatów na męża lub żonę.

finanse

Ustalenie stanu majątkowego firmy lub osoby. Sprawdzanie płynności finansowej kontrahenta. Sprawdzanie autentyczności dokumentów finansowych. Ujawnianie źródeł dochodu. Oszustwa ubezpieczeniowe – fikcyjne zawyżanie strat przez klientów.

obserwacje

Obserwacja osób; Przestępstwa przeciwko zdrowiu, Zabójstwa, Porwania, Kradzieże, Wymuszenia, Groźby karalne, Włamania, Podpalenia, Fałszerstwa, Obserwacja miejsc, Dokumentacja przypadków mobbingu i molestowania seksualnego Inne usługi zgodne z zapotrzebowaniem klientów. Inne nietypowe zlecenia - po konsultacji z biurem.

rodzina

Ustalanie kontaktów dziecka, badanie substancji znalezionych przy dziecku pod kątem zawartości narkotyków i wykonywanie testów na obecność narkotyków w organizmie, obserwacja towarzystwa w jakim się obraca dziecko, ochrona osobista dzieci, sprawdzenie kandydatki na opiekunkę, sprawdzanie gospodyń domowych, fotografia dnia osoby.

poszukiwania

Poszukiwania osób zaginionych bądź ukrywających się przed rodziną bądź wierzycielami mienia i utraconego mienia, majątku przy sprawach alimentacyjnych i rozwodowych (w tym majątku ukrytego), ustalenie miejsca przebywania, ustalanie miejsca zamieszkania, ustalanie miejsca pracy, poszukiwanie świadków zdarzeń.

bepieczeństwo w firmie

Ustalanie sprawców kradzieży i nadużyć, ustalanie pracowników dokonujących wewnątrz firmowych kradzieży i przywłaszczeń oraz działających na niekorzyść firmy, wszechstronny wywiad dotyczący nowo zatrudnianego pracownika, sprawdzanie uczciwości, wiarygodności i przeszłości kryminalnej zatrudnianych osób, sprawdzanie pracowników przebywających na zwolnieniach lekarskich, sprawdzanie przebiegu kariery zawodowej, monitorowanie poruszania się aut służbowych, rozpoznawanie i przeciwdziałanie zagrożeniom w biznesie.

montaż urządzeń

Montujemy kamery, dyktafony , urządzenia GPS aby klient miał pewność co dzieje się w jego samochodzie, gdzie obecnie przebywa, gdy użytkowywuje go jego mąż, żona, pracownik, przyjaciele. Fabrycznie montowany GPS można łatwo namierzyć i w każdej chwili wyłączyć lub wymontować i zamontować w innym miejscu oszukując w ten sposób właściciela pojazdu. Nasz sprzęt jest kamuflowany, niewidoczny i nie przypominający ogólnie dostępnego sprzętu jaki jest montowany fabrycznie czy w warsztatach.

wykrywanie

Wykrywanie kamer i podsłuchów w miejscu zamieszkania lub Firmie, kontrola miejsc w których mogą się znajdować podsłuchy i kamery, wykrywanie i deaktywacja kamer oraz podsłuchów, wykrywanie innego sprzętu elektronicznego.

Jeśli masz jakies pytania ? Proszę zadzwoń !

Zadzwoń