• wykrywacz997@wp.pl
 • Zadzwoń do Nas: +48 537-884 997

Wynagrodzenie detektywa zależy od charakteru i złożoności zlecenia, użytych sił i środków na jego wykonanie.
Wszystkie kwestie finansowe dotyczące zlecenia, omawiane są z klientem podczas wstępnego spotkania, przed rozpoczęciem działań detektywistycznych. Wtedy też Klient powinien przekazać nam wszystkie posiadane informacje dot. sprawy, które pozwolą dobrać metodykę naszych działań i oszacować koszty.
Trzeba też podkreślić, że mimo podobieństwa charakteru niektórych spraw nigdy nie są one takie same, każda wymaga indywidualnego podejścia i kosztorysu, dlatego też nie jesteśmy w stanie podać Państwu wyceny przed zapoznaniem się ze specyfiką sprawy. Uczciwość i przejrzystość rozliczeń z klientem jest dla nas istotną kwestią.
Wszelkie koszty zlecenia są dokładnie omawiane z klientem zarówno przed jak i w trakcie jego realizacji. Stawka za pracę detektywa – to kwota za każdą przepracowaną godzinę, która jest realnie udokumentowana w jego pisemnym sprawozdaniu. W ramach rozliczenia kosztów danej sprawy brane są pod uwagę również koszty za przejazdy, dojazdy (km) oraz inne niestandardowe wydatki jak np. koszty uzyskania niektórych informacji. Szanując czas i pieniądze naszych klientów, reagujemy na jego potrzeby szybko i zajmujemy się sprawami bezzwłocznie.

Cena za usługę detektywistyczną ustalana jest z klientem przed podpisaniem umowy w formie:

  • stawki godzinowej
  • dniówki (8h)
  • na podstawie kalkulacji kosztów

Dodatkowe koszty ustalone z Klientem:

  • konsultacja z klientem w ramach umowy bezpłatnie
  • koszty eksploatacji pojazdu
  • koszty noclegów w hotelach
  • poniesione i uzasadnione wydatki wynikające ze zleconego zadania
  • w przypadku powstania większych koszów te wydatki uzgadniamy z klientem
  • inne uzasadnione koszty

Jeśli masz jakies pytania ? To zadzwoń !